InhoudSinds 2006 actief werkzaam voor verenigingen op bestuurlijk niveau voor inrichting
van de boekhoudkundige- en ledenadministratie en adviserend voor de te gebruiken systemen hiervoor.

Tevens begeleiding en advies voor kynologische Rasvereningingen en Kynologenclubs voor de
verwerking en verslaglegging van de Kampioenschapsclubmatch en Clubmatch.
Met een complete verzorging van de administratieve vastlegging van de
inschrijvingen en afhandeling van de resultaten.